Bayan Arkadas BulŞehir Şehir Bayan Arkadas

Bolu Bayan Arkadaş Arama Sitesi

5 1 Oy Ver.
Üyeye Oy Ver

Adım Nurcan 30 Yaşındayım. Dinime çok bağlı bir bayanım. Aradiğm kişide dinine bağlı namazında niyazında olmalı.Bolu’ da yaşıyorum. Agzı bozuk dengesizler yazani direk engelliyorum mutsuz birini arıyorum maddi manevi yanimda olcak birini arıyorum boşanmışlar tercihim istambul içi olursa memnun olurum

Bolu Bayan Arkadaş Arama Sitesi
Bolu Bayan Arkadaş Arama Sitesi

 

1.1. TARİH

Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu

yöreye İ.Ö. 8.yy sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan

bu topraklardaki başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile

Bithynion (bu günkü Bolu)’du. İskender’in ölümünü izleyen dönemde Bolu yöresinde bağımsız

Bithynia Krallığı kuruldu.

 

ilan ver
ilanver

Roma döneminde önemi artan Bithynia, Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu

sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. 11.yy’dan sonra Bizanslılar ile

Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra

İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı

topraklarına katıldı ve sancak merkezi yapıldı. 1324-1692 dönemine Bolu’yu yöneten sancak beyleri

arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.

Bu dönemde, bir ara İsfendiyaroğulları’nın istila ettiği Bolu, 1692’de sancak beyleri yerine atanan

Voyvodalarca yönetildi. 1811’de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, Bolu-Viranşehir adıyla

yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Bolu Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı.

  1. Meşrutiyet ilan edildiğinde Bolu Kastamonu’ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları

Kastamonu mebusları arasında yer almıştır.

  1. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen Bolu,

1923’te Vilayet haline getirildi. Bolu’nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey, Bolu’nun ilk valisi

oldu.

Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius’un hüküm sürdüğü yıllarda

Cladiopolis adı verildi. İ.S.12 yy. başlarında İmparator Hadrianus’un sevgilisi Antinoos’un doğum

yeri olması nedeniyle önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak adlandırılmaya başlandı.

Bir piskoposluk merkezi olan ve Bizans döneminde Polis denen kenti, 11.yy’da yöreye gelmeye

başlayan Türkmenler Bolu olarak adlandırdılar.

Atatürk ve Bolu: Atatürk Bolu’ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine

şunları yazmıştır; “Bolu Halkevinde bir gece kaldım. Bolu’nun güzelliğinden, halkın coşkun

sevinçlerinden çok mütehassis oldum.”

Gazi Mustafa Kemal

1.2. COĞRAFYA

1.2.1. Coğrafi Konum

Türkiye yüzölçümünün % 1,015’lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8.276 km² (827.600 Ha.)

yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Ortalama rakım 1000 m.,

merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır.Matematiksel konum açısından Bolu, 30

0

32’-32

0

36’

doğu boylamları ile 40

0

06’-41

0

01’ kuzey enlemleri arasındadır.

Bolu İl Merkezine göre ; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede İlçeleri doğuda, Mengen kuzeydoğuda,

Göynük ve Mudurnu İlçeleri güneybatıda, Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ise güneyde yer almaktadır. 1

Bolu’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara,

doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır. İl sınır

uzunluğu 621.4 km.dir.

 

İlimizin Merkez ve diğer ilçelerin yüzölçümleri km2

olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il

olarak ayrılmasıyla, Bolu’nun denizle bağlantısı kalmamıştır.

1.2.2. Dağlar

Doğu – Batı doğrultusunda uzanan dağlar ve bunların arasında yer alan tarıma elverişli ovalar,

vadiler ve akarsu tabanları Bolu İli’nin genel görünümünü oluşturur.

Düzce İli sınırları içinde kalan Karadeniz kıyı dağları en kuzeyde ve kıyıda uzanan sırada

Kaplandede ve Orhan Dağları adını alır. Genel yükseltisi 1000 m. civarındadır. Daha yüksek olan

ve daha içerideki sırayı Göl, Sünnice, Bolu, Elmacık ve Keremali Dağları oluşturur. En yüksek

noktaları 2.000m.ye yakındır. Daha güneyden geçen ve Bolu İli’nin önemli bir kesimini oluşturan

en yüksek sırayı ise Köroğlu, Seben ve Beylik Dağları oluşturur. Bu sıranın en yüksek noktası

(Köroğlu Tepesi) 2.499 metredir. Köroğlu Dağları volkanik yapılı dağlardır.

1.2.3. Ovalar ve Platolar

 

ilan ver
ilanver

Ovalar

Bolu İli’nde genellikle doğu-batı doğrultusunda sıralanan ovalar, dağ eşikleriyle birbirinden

ayrılmıştır. Bunlar; Bolu, Gerede, Himmetoğlu ve Mudurnu Ovalarıdır.

Platolar

Küçük akarsu vadilerinin yararak parçaladığı yüksek düzlükler ve dağ ortakları olarak yer alan

platoları iki grupta toplamak mümkündür.

1-Karadeniz kıyı dağları arasında kalan ve ikinci depresyon alanını oluşturan alçak platolardır.

2-Dağ sıralarının güneyinde kalan ve üçüncü depresyon alanını çeviren yüksek platolar.

Bolu coğrafyasında platoların (Yaylaların) ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de hemen her bölümde

rastlanan yaylalar içinde pek azı hariç, Bolu Yaylaları kadar yeşil, havadar, serin ve verimli olanına

rastlamak olanaksızdır. Bolu Yaylaları ormanlarla kaplı, dağlar üzerinde yemyeşil ve akarsular

geçen verimli düzlüklerdir. Başlıcaları şunlardır; Aladağ, At, Kızık, Gerede, Kıbrıscık, Mengen,

Göynük ve Seben Yaylaları.

1.2.4. Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları

Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan ilimiz, jeotermal

su kaynaklarına da sahiptir. Termal kaynaklar iç turizm bakımından büyük önem taşımaktadır.

Karacasu, Mudurnu – Babas ve Sarot, Seben – Kesenözü – Pavlu, Göynük – Çatak Kaplıcaları.

İlimizdeki başlıca kaplıcalardır.

Bolu’da, Bolu Ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışların toprağa kolayca sızmasını

sağlayarak yer altı su kaynağının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan

yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular

YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2

) YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2

)

Merkez 1.561Mengen 898

Dörtdivan 552Mudurnu 1.409

Gerede 1.059Seben 817

Göynük 1.362Yeniçağa 156

Kıbrıscık 462Bolu Geneli 8.2762

faylı bölümlerde toplanmış ise altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı

mineralleri eritip bünyelerine alarak yüzeye çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ve maden

suları oluşur. Maden sularının en önemlileri Ömerler, Akkaya, Kınık maden sularıdır.

1.2.5. Akarsular ve Göller

İl sınırları içindeki topraklardan kaynaklanan suların tümü Karadeniz’e ulaşır. Başlangıç kolu Abant

Gölünün gideğeni olan Bolu Suyu (Büyüksu) ile kaynaklarını Çağa Gölünden alan, Mengen Çayı

birleştikten sonra il sınırları dışında Devrek Çayı adıyla, Filyos Çayına katılır. Filyos Çayının

başlangıç kolu sayılan Gerede Çayı, Köroğlu Dağlarındaki Aladağ’ın kuzey ve doğu yamaçlarından

doğar. Güney, güneybatı ve batı kesimden çıkan Kirmir, Aladağ, Çatak, Göynük, ve Mudurnu

Çayları, il sınırları dışında Sakarya Irmağına katılır.

Bolu İlinde, özellikle orman içersinde oluşan irili ufaklı göller ülke çapında üne sahiptir. Tabii

göllerin başlıcaları Bolu’nun 32 km. güneybatısında bulunan ve denizden yüksekliği 1.325 m. ve

kapladığı alan 125 Ha. olan Abant Gölü, Yeniçağa İlçesi’nde denizden yüksekliği 989 m. olan

tektonik oluşumlu Yeniçağa Gölü, Göynük İlçesi’nin 11 km. kadar kuzeyinde heyelan sonucunda

meydana gelen ve 15 Ha. kaplayan Çubuk Gölü, yine aynı ilçenin 27 km. doğusunda denizden

yüksekliği 820 m. olan ve 18 Ha. kaplayan Sünnet Gölü, Kıbrısçık-Beypazarı yolu üzerinde 1 Ha.

kaplayan Karagöl, Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde Karamurat Gölü ve Milli Park alanı ilan edilen

Bolu’nun 42 km. kuzeyinde Yedigöller (Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl,

Sazlıgöl) dir.

Bolu merkezine 8 km. uzaklıktaki Bolu Ovası’nı sulama amaçlı Gölköy Baraj Gölünün su toplama

hacmi 24.000.000 m3

, en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha.

bulmaktadır. Bolu-Seben Karayolu üzerinde 13 km.de rekreasyon amaçlı Gölcük Göleti, Bolu’ya 30

  1. uzaklıkta Aladağ mevkii üzerinde Aladağ Göleti ile Seben Göleti önemli yapay

göllerimizdendir.

1.2.6. İklim

İlimiz iklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte,

coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Bolu;

Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı

çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin farklılığı, denizden uzaklık ve

yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak

mümkündür.

Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu iklim bölgesi

içindedir. Yine Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu iklim bölgesine

yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. Bolu’da genellikle Karadeniz kıyısında görülen ılıman

iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin

kıyı kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar.

Güneye inildikçe yükselti artar ve yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim

özellikleri belirir.

İlimizin güneyinde yağışlar, kuzeye göre daha azdır. Yağışların Bolu’da % 60’ı, Mudurnu’da %

70’i, Seben’de % 56’sı, Göynük’te % 68’ i ilkbahar ve kış aylarında görülür. Kış aylarında yağışlar,

Bolu, Mudurnu ve Göynük’te kar olarak, Seben’de yağmur olarak düşer. Gerede İlçesinde yağışlar

genellikle yaz mevsiminin ilk ayında en yüksek değerine ulaşır. Kış aylarında ise yağış kar olarak

düşer ve uzun süre kalır.

Bolu ve çevresinde hakim rüzgar lodos dur. Seben’de ise, kuzeyindeki dağların kuzey rüzgarlarını

tutması sonucunda, daha çok güney-güneybatı rüzgarlarının etkisi görülür. Denizlerden karaya

doğru gelen hava kitlelerinin getirdiği bol nem ve sıcaklığın ılımlı oluşu nem açısından zenginliğe

neden olmaktadır. 3

1.2.7. Kentsel Yerleşmelerde Jeolojik Durum

Aşağıda Bolu ve İlçelerinde yer alan kentsel yerleşmelere ilişkin jeolojik durum özetle belirtilmiştir.

Merkez İlçe : Kent ve kentsel gelişme alanları tümüyle alüvyonlardan yapılıdır. Zemini oluşturan

malzeme, kentin kuzey yönünde sıkışık, güneye inildikçe gevşektir, yer altı su tablosu yüzeye

yakındır. Az hasarlı ya da hasarsız pek çok deprem bilinmektedir. 1944 yılındaki depremde kentteki

yapıların çoğu ağır hasar görmüştür. Güneyde Ilıcalardan geçen ve çok faal olduğu bilinen fay

hattının yakın etkisine uğramamak ve gevşek zeminli kısımlardan kaçınmak için kentin güneye

doğru gelişmemesi, Jeolojik yönden uygun ve gereklidir. Kent, Türkiye Deprem Bölgeleri

Haritası’na göre, I. derece tehlikeli bölge içindedir.

Gerede : Yerleşme ve çevresinde zemin yapı temeli pek zayıf değilse de, faal bir fay hattı

kasabanın tam ortasından geçmektedir. 1944 depreminde yerleşimdeki binaların % 78’den fazlası

yıkılmış ya da çok ağır hasar görmüştür. Ayrıca az hasarlı ya da hasarsız pek çok depremin olduğu

bilinmektedir. Dik yamaçlarda yer yer ve batıda kasabadan çıkan yolla Devlet Yolu’nun kesiştiği

yer ve çevresinde heyelan mıntıkaları vardır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, I. derece

tehlikeli deprem bölgesindedir.

Göynük : Yerleşme ile gelişme alanları flişlerden yapılıdır. Bolu ve Abant deprem üs merkezleri

etkisindedir. Dik yamaçlarda kaya düşmeleri olabilir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2.

Derece tehlikeli bölge içindedir.

Kıbrıscık: Volkanik yapı temel zemini iyi niteliktedir. Sele maruz kalabilecek yerler vardır. Bolu

ve Düzce deprem üst merkezleri etkisi altındadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece

tehlikeli bölgededir.

 

Mengen: Yerleşmenin yüksek bölümleri, kil, marn, kumtaşı gibi kayaçlardan, alçak bölümleri sel

birikintilerinden oluşmuştur. Bolu ve Gerede, deprem üst merkezlerinde olan depremlerin etkisi

altındadır. Yerleşme ve çevresinde, taşkınların etkisinde kalabilecek yerler vardır. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’na göre 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.

Mudurnu: Yerleşme ve yerleşmenin gelişme alanları, genellikle, flişlerden oluşmuştur. Yer yer,

volkanik kayaçlara da rastlanır. Dik yamaçlarda, düşebilecek durumda kayalar vardır. Mudurnu

Çayı taşkın yapabilir. Bolu ve Abant deprem üs merkezlerinin etkisindedir. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.

Seben: Deprem yönünden yapı temeli sağlamdır. Seben Deresi taşkın yapar. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli bölgededir.

Yeniçağa:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.

Dörtdivan:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.

1.3. NÜFUS YAPISI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 281.080 olup, kentsel nüfus

181.613, kırsal nüfus 99.467’dir. İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 65 iken,

kırsalda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 35’tir. Bolu Şehir Merkezi Nüfusu 131.264’tür.4

İlçelere Göre Nüfus ve Kır-Kent Dağılımı

İlçeler 2010 (ADNKS)* 2011 (ADNKS)* 2012 (ADNKS)*

Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy

Merkez 160.500 119.898 40.602 167.343 119.898 40.602 172.355 131.264 41.091

Dörtdivan 6.897 3.051 3.846 6.808 3.051 3.846 6.680 2.932 3.748

Gerede 34.679 24.142 10.537 34.818 24.142 10.537 34.646 24.261 10.385

Göynük 16.123 3.998 12.125 15.935 3.998 12.125 15.772 3.895 11.877

Kıbrıscık 3.611 1.268 2.343 3.484 1.268 2.343 3.455 1.203 2.252

Mengen 14.623 5.037 9.586 14.091 5.037 9.586 14.244 5.227 9.017

Mudurnu 20.729 4.830 15.899 20.528 4.830 15.899 20.536 5.261 15.275

Seben 6.106 2.711 3.395 5.874 2.711 3.395 5.754 2.542 3.212

Yeniçağa 7.940 5.027 2.913 7.625 5.027 2.913 7.638 5.028 2.610

TOPLAM 271.208 169.962 101.246 276.506 169.962 101.246 281.080 181.613 99.467

* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (2012 ADNKS)

İlçe Toplam Şehir Köy

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Merkez 86.091 86.264 172.355 66.134 65.130 131.264 19.957 21.134 41.091

Dörtdivan 3.193 3.487 6.680 1.426 1.506 2.932 1.767 1.981 3.748

Gerede 17.184 17.462 34.646 12.029 12.232 24.261 5.155 5.230 10.385

Göynük 7.825 7.947 15.772 1.968 1.927 3.895 5.857 6.020 11.877

Kıbrıscık 1.679 1.776 3.455 632 571 1.203 1.047 1.205 2.252

Mengen 7.140 7.104 14.244 2.713 2.514 5.227 4.427 4.590 9.017

Mudurnu 10.195 10.341 20.536 2.597 2.664 5.261 7.598 7.677 15.275

Seben 2.796 2.958 5.754 1.255 1.287 2.542 1.541 1.671 3.212

Yeniçağa 3.702 3.936 7.638 2.486 2.542 5.028 1.216 1.394 2.610

TOPLAM 139.805 141.275 281.080 91.240 90.373 181.613 48.565 50.902 99.467

Şehir: İl ve İlçe Merkezleri sınırları içindeki nüfustur.

Köy: İl ve İlçe Merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

1.4. İDARİ DURUM

1999 yılı ve öncesinde Bolu’nun bir ilçesi olan Düzce’nin il olarak ayrılmasıyla, Bolu’nun 16 olan

ilçe sayısı Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa olmak

üzere 8’e inmiştir. 5

İlçelerin Belediye, Mahalle ve Köy sayılarına göre dağılımı

İLÇE

ADI

KURULUŞ

TARİHİ

İLÇE

BELEDİYE

SAYISI

BUCAK

BELEDİYE

SAYISI

BELDE

BELEDİYE

SAYISI

TOPLAM

BELEDİYE

SAYISI

BELEDİYE

SINIRLARI

İÇİNDEKİ

MAHALLE

KÖY

SAYISI

KÖYLERİN

BAĞLI

SAYISI

Merkez 1923 1 1 2 41 114 141

Dörtdivan 1990 1 1 8 24 10

Gerede 1923 1 1 8 92 96

Göynük 1923 1 1 6 66 74

Kıbrıscık 1958 1 1 2 22 10

Mengen 1948 1 2 3 10 55 173

Mudurnu 1923 1 1 2 8 73 99

Seben 1946 1 1 2 29 30

Yeniçağa 1990 1 1 3 16 22

TOPLAM 9 4 13 88 491 655

NOT: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince; Bolu Belediyesine katılımı gerçekleşen Kürkçüler ve Karaköy Köyleri ile

Okçular Köyü Yenimahalle Mahallesi ve Taşkesti Belediyesine katılımı gerçekleşen Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi Köylerinin tüzel

kişiliği anılan Kanunun 12. maddesi uyarınca ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar devam edeceğinden toplam köy sayılarına dahil edilmiştir.

İlimizde Merkez dahil 9 ilçe ve 9’u ilçe, 4’ü belde olmak üzere 13 belediye teşkilatı bulunmaktadır.

Belediye sınırları içerisinde ise 88 mahalle mevcuttur. İlde 491 köy ve bunlara bağlı 655 bağlı

mahalle bulunmaktadır. Köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri göstermektedir. Köylerin yol,

su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Devlet yönetimi ile halk

arasındaki ilişkiler olumlu bir düzeyde yürütülmektedir.

İlçelerimizin Nüfusu, Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunluğu

Yerleşim Birimi Nüfusu Yüzölçümü km2 Nüfus Yoğunluğu

Merkez 172.355 1.561 Km2

’ye 110 kişi

Dörtdivan 6.680 552 “ 12 kişi

Gerede 34.646 1.059 “ 33 kişi

Göynük 15.772 1.362 “ 12 kişi

Kıbrıscık 3.455 462 “ 7 kişi

Mengen 14.244 898 “ 16 kişi

Mudurnu 20.536 1.409 “ 15 kişi

Seben 5.754 817 “ 7 kişi

Yeniçağa 7.638 156 “ 49 kişi

Bolu Geneli 281.080 8.276 “ 34 kişi6

BOLU İL MERKEZİ VE İLÇELERİ ARASI UZAKLIK CETVELİ

BOLU

47 DÖRTDİVAN

50 16 GEREDE

100 147 150 GÖYNÜK

63 130 113 151 KIBRISCIK

56 47 33 156 119 MENGEN

52 118 102 45 115 108 MUDURNU

52 119 102 99 61 108 56 SEBEN

37 9 15 137 100 23 89 89 YENİÇAĞA

İLÇELER

DÖRTDİVAN

Bolu İli’nin doğusunda yer olan ilçenin doğusunda Gerede, batısında Bolu, kuzeyinde Yeniçağa,

güneyinde Çamlıdere, güneybatısında Kıbrıscık toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 552 km2

alana

sahiptir. İlçenin rakımı 1.340 metre olup, nüfusu 6.680, İl merkezine uzaklığı 47 km’dir. İlçenin

ekonomisi tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve buna dayalı sanayiye dayanmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 24 köy bulunmaktadır.

İlçede sanayiye dayalı iş alanlarının olmaması, yeterli verim alınamayan ve ürün çeşitlemesi

yapılamayan bölünmüş tarım arazileri gibi tamamen ekonomik nedenlerle gerek yurt dışına, gerekse

başta Ankara, İstanbul ve Bursa illeri olmak üzere yurt içine göç etmiş buralarda çalışan çok sayıda

İlçe halkı bulunmaktadır.

Dörtdivan İlçesinin sanayisi yok denecek kadar az olup, mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç

yapımı üzerine faaliyet göstermektedirler.

İlçede; Yağbaşlar Köyünün Mürseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve

Sorkun köyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi,

Çalköy’de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi

bulunmaktadır.

GEREDE

Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçenin güneydoğusunda Kızılcahamam ve Çamlıdere, kuzey

doğusunda Çerkeş ve Eskipazar, güneybatısında Dörtdivan, kuzeyinde Mengen, batısında Yeniçağa

toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.059 km2

alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.350 metre olup,

nüfusu 34.646, İl merkezine uzaklığı 50 km’dir. Bolu’nun en eski ilçesidir. İlçede el sanatlarından

bakırcılık, deri imalatı, kemercilik, demircilik, marangoz işleri ve buna dayalı sanayiye

dayanmaktadır. İlçede birisi faal iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 92 köy bulunmaktadır.

İlçede; Asar Kale, Keçi Kalesi kalıntıları, Kiliseli Han diye bilinen tarihi tüccar hanı, Yukarı Tekke

Camii, Aşağı Tekke Camii Türbesi, Yıldırım Bayezit Camii, Esentepe’deki Ramazan Dede

Türbeleri, gezilip görülebilecek tarihi eserler ve yerlerdir. İlçenin kuzeyinde Esentepe ve Arkut

Dağlarındaki yaylalar başlıca mesirelik alanlardır. Özellikle Gerede Yaylaları yayla turizmine çok 7

uygundur. Esentepe ve Arkut Dağı bölgesinde kış sporları ve kayak yapmak mümkündür. Ayrıca

yaz aylarında spor, kamp ve piknik yapma imkânı vardır.

GÖYNÜK

Bolu İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Akyazı, doğusunda Mudurnu,

güneydoğusunda Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya, güney batısında Gölpazarı ve batısında Geyve

toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 720 metre olup, nüfusu

15.772, İl merkezine uzaklığı 100 km’dir. Göynük’ün bugünkü ekonomik yapısı, tarıma (tarımsal

üretim ve hayvancılık ) dayalıdır. Tarıksal ön sırayı almaktadır. Hayvancılığın içinde kanatlı

hayvancılığın önemli yeri vardır. İlçede 1.000 civarında kümes mevcuttur. İlçede sanayi kuruluşu

olarak 3 fabrika, 1 mandıra bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir

doğrama ve kereste atölyeleri mevcuttur.

İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 66 köy bulunmaktadır.

İlçede; Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi, Ömer Sekkin Türbesi,

Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi, Soğukçam Köyünde bulunan Frig Harabeleri ve Kilciler

Köyündeki Bizans Kalıntıları İlçenin önemli tarihi eserleridir. Geleneksel Osmanlı mimarisinde

yapılmış olan Göynük Evleri, bugün halen mimari özelliğini yitirmeden kalabilmiştir. Koruma

altında olan bu evler ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çok büyük ilgisini çekmektedir.

Restore edilen ve pansiyon olarak işletilen tarihi konaklar ziyaretçilerden yoğun ilgi görmektedir.

KIBRISCIK

Bolu İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeydoğusunda Dörtdivan, güneyinde Beypazarı, kuzey ve

batısında Seben toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 462 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.130

metre olup, nüfusu 3.455, İl merkezine uzaklığı 63 km’dir. İlçenin genel geçimi tarım, hayvancılık

ve orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçede sanayi kuruluşu olarak 1 suni gübre fabrikası

bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir doğrama ve kereste

atölyeleri mevcuttur.

İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 22 köy bulunmaktadır.

İlçede; Köroğlu Dağlarının güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda bulunan Belen, Karaköy,

Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan ve 1825 metredeki Devevira ve Yazıca önemli yaylalardandır.

Kıbrıscık ilçesinde bulunan Karagöl, yaklaşık 1 hektar genişliğinde oldukça derin bir göldür.

Çevresi tamamen ormanlık olan gölde kamp yapmak için çok güzel yerler ve konaklamak için

bungalov tipi evler bulunmaktadır.

MENGEN

Bolu İli’nin kuzeydoğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Devrek, doğusunda Eskipazar,

kuzeydoğusunda Yenice, güneydoğusunda Gerede, güneyinde Yeniçağa, güneybatı ve batısında

Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 898 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 610 metre olup,

nüfusu 14.244, İl merkezine uzaklığı 56 km’dir. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü ormana

dayanmaktadır. Gökçesu havalisinde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Linyitleri ve diğer kömür

ocakları ilçe ekonomisine katkı sağlar. Bunun yanında tarım, hayvancılık, nakliyatçılık ve küçük

sanat kolları ilçe ekonomisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Sanayi genellikle orman ürünlerine

dayanır. Sanayi kuruluşu olarak GENTAŞ Werzalit Fabrikası bulunmaktadır.8

İlçe merkezi 10 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 55 köy bulunmaktadır.

Pazarköy ve Gökçesu beldeleri vardır.

İlçede; Kayabükü, Akören-Kisecik Mevkiinde ve Çayköy’de kilise kalıntıları bulunmaktadır.

Güneyhisar’da, Avşar’da; Ev Kayası, Karakaya’da; Balkayası ve Oyukkaya, Teberrikler köyünde

Yanıkdeğirmen mağaraları bulunur. Gözecik köyünde Bizanslılara ait, Çorakkadirler ve Aktepe

Köylerinde Cenevizlilere ait sütun taşları vardır. Elemen ve Güney Köylerindeki camilerin kiliseden

camiye çevrildiklerine dair izler vardır. Kadısusuz Köyünde de tarihi kalıntılara rastlanmaktadır.

İlçenin ormanlık bir bölgede bulunmasından dolayı yüksek yaylalar bulunmaktadır. Başlıca

yaylalar; Soğucak, Akçakoca, Bürnük, Sırıklı, Çukur Yayla, Göl Yaylası, Aktepe, Ağalar,

Küçükkuz, Civcivler, Mamatlar, Elemen ve Afşar Yaylalarıdır. Şirinyazı Göleti, Ağalar Gölü,

Dipsiz Göl, Yayladağ Gölü, Bölükören Gölü, Ödek, Kemal Savaş, ve Hızarderesi Göletleri önemli

mesire yerleridir.

AŞÇILIK Mengen’in en büyük özelliği; yüzyıllardan beri adeta babadan oğula geçercesine devam

eden çok ünlü aşçılar yetiştirmesidir.

MUDURNU

Bolu İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Düzce, doğusunda Seben, kuzeydoğusunda

Bolu, kuzeybatısında Hendek, güneyinde Nallıhan, batısında Göynük ve Akyazı toprakları ile sınırlı

olarak yaklaşık 1.409 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 840 metre olup, nüfusu 20.536, İl

merkezine uzaklığı 52 km’dir. Osmanlılar zamanında ticari yolların ilçeden geçmesi, iğnecilik ve el

sanatlarının gelişmesi, Mudurnu’ yu çevrenin en büyük yerleşim merkezi haline getirmesine karşın,

zamanla toprağın dağınık oluşu ve hep aynı tarımın yapılması, teknolojinin değişmesi ve el

sanatlarının önemini yitirmesiyle ilçe eski ekonomik gücünü yitirmiştir.

İlçe halkının başlıca gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. İlçenin coğrafi konumu’ nun

dağlık ve engebeli olması tarıma elverişli araziyi azaltmıştır. Bunun sonucu olarak tarımın yanında

hayvancılığın önemi artmıştır. Özellikle son yıllarda tavuk besiciliği önem kazanmıştır. İlçemizde

1000 civarında broiler civciv yetiştiriciliği ile ilgili faaliyet gösteren kümes bulunmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 73 köy bulunmaktadır. Taşkesti

beldesi vardır.

İlçede; Yıldırım Bayezit Camii ve Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Armutçular Konağı,

Şeyhül Ümran, Şeyh Tevfik Efendi, Şeyh Fahreddin Rumi, Abdurrahim Tırsi, Karaarslan Baba,

Davud-i Halveti Türbeleri görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerleridir.

Ahiliğin çok eski bir geçmişi olan Mudurnu’da her Cuma günü esnaf duası okunur. Karamurat

Gölü ve Sülük Gölü ile Abant Gölü çevresindeki yaylalar görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.

Sağlık ve kaplıca turizmi bakımından Babas ve Sarot Kaplıcaları çok elverişlidir. Mudurnu İlçesi

geleneksel tarihi Türk evleri bakımından oldukça zengindir ve kentsel sit alanı olarak koruma

altındadır. 9

SEBEN

Bolu İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeyinde Bolu, doğusunda Kıbrıscık, güneyinde Nallıhan,

batısında Mudurnu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 817 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 625

metre olup, nüfusu 5.754, İl merkezine uzaklığı 52 km’dir. İlçe halkının geçim kaynağı çiftçilik,

orman işçiliği ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sağlayan kümes hayvancılığı

ön plana çıkmıştır. Tarım alanında meyvecilik ve bahçe ziraatı yaygındır. Sanayi kuruluşu olarak 1

süt ürünleri fabrikası mevcuttur.

İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 29 köy bulunmaktadır.

İlçede; 78 ºC sıcaklığındaki şifalı sularıyla Kesenözü Köyündeki Pavlu Kaplıcaları, Firiglerden

kalma kaya evleri, Çeltikdere Köyü civarındaki kilise kalıntısı ve en önemlisi soğuk pınarların

aktığı yaylalar İlçenin başlıca turizm potansiyelidir. Ayrıca yapımına başlanmış olan Seben

Taşlıyayla Göleti de yöreye önemli bir turizm hareketliliği getirecektir. Seben Yaylaları Kiraz Dağı

çevresinde toplanmıştır. Çeltikderesi, Hocaş, Kaşbıyıklar, Yuva, Solaklar, Muslar ve Alpağut

Köylerinde derin vadiler içinde yükselen kayalar içine oyulmuş 3-4 katlı kaya evlerine

rastlanmaktadır.

YENİÇAĞA

Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Mengen, doğusunda Gerede, güneyinde

Dörtdivan, batısında Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 156 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı

990 metre olup, nüfusu 7.638, İl merkezine uzaklığı 37 km’dir. İlçe ekonomisi genelde nakliyecilik

ve sanayiye dayalıdır. Bunun yanında tarım, hayvancılık işleri ile uğraşan küçük esnaf

bulunmaktadır. Henüz faaliyete geçmemiş 1 Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. İlçede geniş

kitleye hitap edecek fabrika ve iş alanı bulunmamaktadır.

İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 16 köy bulunmaktadır.

İlçede; kuzeyinde 400 hektarlık Yeniçağa Gölü yer alır. İlçenin eski yerleşim yeri olan Eskiçağa

Köyünde, Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış bir cami, hamam ve türbe bulunmaktadır. D-100

üzerinde Şair Dertli mezarı ve İlçe merkezinde Sultan 5. Reşat zamanında yapılmış hamam vardır.

Yeniçağa Gölü, tabii güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Çeşitli göl kuşlarının bulunduğu göl,

avcılar için bir avlanma yeridir. Göl kıyısında, kıyı boyunca uzanan ağaçların altı, güzel bir mesire

ve dinlenme yeri olarak halkın rağbet ettiği yerlerdir.

1.5. SOSYAL DURUM

1.5.1. SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Güvenlik kapsamındaki toplam aktif(çalışan) kişi sayısı Bağ-Kur 13.304, SSK: 50.722,

Emekli Sandığı 13.812’dir. Aktif kişi sayısının İl nüfusuna oranı %27,70’dir.

İlimiz genelinde Sosyal Güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların sayısı: 118.478, İl

nüfusuna oranı % 42,15’dir.

İlimiz genelinde emekli sayısı 48.826 olup, İl nüfusuna oranı %17,37’dir. 2022 Sayılı Kanuna göre

maaş alan 5.451, gelir testi yapılan kişi sayısı 26.435 kişidir.10

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayılarının Kurumlara Göre Dağılımı

Sosyal Güvenlik

Kurumu

Aktif Kişi

Sayısı

Sosyal Güvenlik

Kapsamındaki

Bakmakla Yükümlü

Tutulanların Sayısı

Emekli

Sayısı Diğer Toplam

SSK 50.722 57.720 25.894 134.336

Emekli Sandığı 13.812 23.505 10.009 47.326

Bağ- Kur 13.304 37.253 12.923 63.480

Gelir Testi

Yapılan Kişi

Sayısı

26.435 26.435

2022 Sayılı

Yasadan

Yararlananların

Sayısı

5.451 5.451

Genel Toplam 77.838 118.478 48.826 31.886 277.028

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2013 yılı ocak ayı sonu itibariyle

ilimizde kayıtlı işsiz sayısı 7.681’dir. İşsizlik Oranı % 10,4 (Ocak-2013), (Türkiye % 10.6) (Ocak

2013-TÜİK),

Bolu İli genelinde gerçekleştirilen genel sağlık sigortası gelir testi işlemleri kapsamında gelir testi

sonuçlanan toplam kişi sayısı 26.435 olup, bu rakamın toplam il nüfusuna oranı % 9.4’tür.

BOLU İL GENELİNDEKİ GELİR TESTİ SONUÇLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI VE NÜFUSA ORANI

(İLÇELER İTİBARİYLE)

İlçe Adı Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben Yeniçağa TOPLAM

Gelir

Testi

Yapılan

Kişi Sayısı 13.354 766 4.074 1.900 761 1.119 2.790 806 864 26.435

Nüfusu 172.355 6.680 34.646 15.772 3.455 14.244 20.536 5.754 7.638 281.080

Nüfusa

Oranı 7,8 11,5 11,8 12,0 22,0 7,9 13,6 14,0 11,3 9,4

Sosyal Hizmetler;

İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve

Rehabilitasyon Merkezi, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu, İzzet Baysal

Huzurevi, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocukevleri

Koordinasyon Merkezi (dört ev hizmetini sürdürmektedir.) ve Toplum Merkezi olarak altı kuruluşta

2828 sayılı kanun gereğince korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kız çocuklarına bakım

hizmeti, aile danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

40 kapasiteli Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde (0-18 yaş grubu)

18 kız, 22 erkek toplam 40 spastik özürlü, 120 kapasiteli İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız

Yetiştirme Yurdunda, (13-18 yaş grubu) 4 erkek 10 kız çocuğu olmak üzere toplam 14 çocuk (kız

yetiştirme yurdu kapatılma aşamasındadır), 60 kapasiteli huzurevi bölümünde ise 24 kadın, 24 11

erkek olmak üzere 48 yaşlı, 60 kapasiteli İzzet Baysal Huzurevinde 23 erkek, 19 kadın olmak üzere

42 yaşlı, 23 çocuk kapasiteli dört çocuk evinde ise 17 kız, 4 erkek toplam 21 çocuk,

Ayrıca 54 kapasiteli Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 30

yatak bakıma muhtaç özürlü yaşlılara, 24 yatak ise kendi işini kendi görebilen yaşlılara ayrılmıştır.

Halen 10 kadın 20 erkek olmak üzere 30 yaşlı özel bakımda, 2 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam

20 yaşlı ise huzurevinde bakım altında bulunmaktadır. Özürlü evde bakım hizmetleri için 2012 yılı

sonu itibariyle 1.182 özürlü vatandaş için ailesine evde özürlü bakım yardımı bağlanmıştır. 2012

yılı içerisinde toplam 4.521 kişi evde sağlık hizmeti almış olup, 130’u şehit, gazi ve yakınlarıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

2012 yılı sonu itibariyle (18) bin (824) kişiye, (15) milyon (831) bin TL giyecek, yiyecek, yakacak,

afet, eğitim, sağlık, proje destekleri gibi konularda ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.

1.5.2. SAĞLIK

İl genelinde; 2 Devlet Hastanesi, 2 Dal Hastanesi, 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi,

2 E2 İlçe Hastanesi, 1 E1 İlçe Hastanesi, 3 Özel Hastane (Çağsu, Çamkent ve Fatma Hatun) olmak

üzere 11 Hastane, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2. ve 3.

basamak sağlık hizmeti yürütmektedir.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı; 2 Devlet Hastanesi (İzzet Baysal Bolu Devlet

Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi) 1 E1 İlçe Entegre Hastanesi (Mudurnu), 2 Dal Hastanesi (Fizik

Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) ile 1 İzzet

Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; 1 (112 Komuta Kontrol Merkezi), 1 (İl Ambulans Servisi

Başhekimliği), 1 (112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezi) ile 4 adet Merkez İlçe’de 8 adet ilçe

merkezlerinde olmak üzere toplam 12 Acil Yardım İstasyonu ile 34 ambulans,

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten; 2 (E2) İlçe

Hastanesi (Göynük, Mengen), 9 Toplum Sağlığı Merkezi, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine

bağlı (1 Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri), 29 Aile Sağlığı Merkezi,

83 Aile Hekimliği Ofisi, 51 Sağlık Evi, 1 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), 1

(L2 tipi) Halk Sağlığı Laboratuarı,

AİBÜ’ye bağlı; 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi

mevcuttur.

Ayrıca, özel sağlık kuruluşları olarak; 3 adet özel hastane (Çağsu Hastanesi, Çamkent Hastanesi,

Fatma Hatun Hastanesi ), 2 adet özel diyaliz merkezi (Özdiyaliz, Nefrodiyaliz), 2 özel

muayenehane, 1 adet Ağız Diş Hekimi Polikliniği, 3 adet Diş Protez laboratuarı, 31 adet Özel Diş

Hekimi Muayenehanesi, 2 adet sağlık kabini, 2’si Gerede İlçesinde olmak üzere 15 adet gözlükçü, 3

adet Özel İşitme Cihazı Satış Merkezi, 1 adet Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi ile

İlimiz merkezinde 70, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 98 eczane, 2 adet ecza deposu faaliyet

göstermektedir.

Tüm sağlık teşkilatında (Devlet – AİBÜ – Özel) 35 Prof, 23 Doçent, 77 Yard. Doçent, 140 araştırma

görevlisi, 196 uzman hekim, 126 pratisyen hekim, 73 diş tabibi, 625 hemşire, 248 ebe, 616 diğer

sağlık personeli ile 770 diğer personel olmak üzere toplam 2.929 personel görev yapmaktadır.

İlde 597 kişiye bir doktor, 2.231 kişiye bir pratisyen hekim, 449 kişiye bir hemşire, 1.133 kişiye bir

ebe ve 3.850 kişiye de bir diş tabibi düşmektedir. İlde bulunan mevcut yatak sayısı 1.414 olup,

yatak başına düşen kişi sayısı 199’dur.12

Hastanelerin yatak sayısı

Hastanenin Adı Mevcut Yatak

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 514

Gerede Devlet Hastanesi 75

Göynük İlçe Hastanesi (E2) 10

Mengen İlçe Hastanesi (E2) 10

Mudurnu İlçe Hastanesi (E1) 25

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 225

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 100

A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 326

Özel Çağsu Hastanesi 54

Özel Çamkent Hastanesi 24

Özel Fatma Hatun Hastanesi 51

TOPLAM 1.414

Karacasu Beldesine Sağlık Bakanlığı tarafından Bölge Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

yapımı işi için arsa temin edilmiş olup proje devam etmektedir.

Ayrıca; Bolu Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan

işbirliği çerçevesinde, Bolu İl Özel İdaresince Abant İzzet Baysal Üniversitesine 25 yıllığına

bedelsiz olarak tahsis edilen, Karacasu bölgesindeki yaklaşık 27 bin metrekarelik alan üzerine, İzzet

Baysal Vakfı tarafından “İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” yapım çalışmaları

tamamlanmıştır. Söz konusu hastanenin sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacağı

değerlendirilmektedir.13

Bolu İli Geneli Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablosu

İl Sağlık

Müdürlüğü

112 Komuta Merkezi 1

İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sayısı (4 Merkez, 8 İlçelerde) 12

A1 İstasyon 2

A2 İstasyon 8

B2 İstasyon 2

İl Halk Sağlığı

Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) 9

Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi 1

Verem Savaş Dispanseri 1

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) 29

Aile Hekimi Birim Sayısı (AHB) 83

Sağlık Evi Sayısı 51

Halk Sağlığı Laboratuvarı (L2 Tipi) 1

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (Ketem) 1

Göynük İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1

Mengen İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1

Kamu Hastaneleri

Birliği Genel

Sekreterliği

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 1

Gerede Devlet Hastanesi 1

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Dal Has.) 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi (Dal. Has.) 1

Mudurnu İlçe Entegre Hastanesi (E1 Tipi) 1

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1

Üniversite

Hastaneleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1

Özel Sağlık

Kuruluşları

Özel Çağsu Hastanesi 1

Özel Çamkent Hastanesi 1

Özel Fatma Hatun Hastanesi 1

Özdiyaliz Merkezi 1

Nefro Diyaliz Merkezi 114

2012 YILI İL GENELİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI, PERSONEL DURUMU, POLİKLİNİK SAYILARI Mevcut yatak

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Diğer Personel ( GİHS- THS – YHS- vb.)

Toplam Personel Sayısı

POLİKLİNİK SAYISI

DİŞ POLİKLİNİK SAYISI

Statüsü

Kurum/Kuruluş Adı

(Hastane,Sağlık

Merkezleri,Poliklınık. v.b.

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yard.Doç.

Arş. Gör./ Asistan

Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Diş Hekimi

Eczacı

Psikolog

Biyolog

Diyetisyen

Fizyoterapist

Diğer Sağlık Personeli

Hemşire

Ebe

SAĞLIK

MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğü 1 12 9 4 56 82

112 Acil Sağlık Hizmetleri 5 148 1 37 191

Toplam 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 160 10 4 93 273

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 2 1 1 32 6 4 40 88

Toplum Sağlığı Merkezi 9 4 36 22 62 20 153

Üreme Sağlığı Bölge

Eğitim Merkezi 1 4 5 3 13

Verem Savaş Dispanseri 1 3 4 2 10 8.903

Aile Hekimliği 6 77 1 32 36 13 165 748.438

Halk Sağlığı Lab

.( L2 Tipi ) 2 7 3 9 21

Kanser Erken Teşhis ve

Tarama Merkezi 1 3 4

Göynük İlçe Hast.

( E2 Tipi ) 10 2 1 1 11 3 7 2 27 14.035 2.824

Mengen İlçe Hast.

( E2 Tipi ) 10 4 1 12 3 1 6 27 21.706 2.386

Toplam

20 0 0 0 0 10 95 6 0 1 2 1 0 103 80 115 95 508 793.082 5.210

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

SEKRETERLİĞİ

İ.B.Bolu Devlet Hastanesi 514 108 8 8 5 3 5 2 156 229 87 127 738 928.275

Fizik Tedavi ve Rehb.Hast. 225 8 1 1 1 1 10 18 48 21 109 38.123

İB.Ruh Sağlığı

Has.Hastanesi 100 10 2 4 1 22 36 2 23 100 39.914

Gerede Devlet Hastanesi 75 10 4 4 1 34 35 15 31 134 153.588 18.476

Mudurnu İlçe Hast. ( E1

Tipi ) 25 2 2 12 8 12 8 44 36.804 5.283

İ.B.Ağız ve Diş

Sağ.Merkezi 26 24 12 8 70 129.506

Toplam

939 0 0 0 0 136 15 32 12 10 3 7 12 266 368 116 218 1195 1.196.704 153.265

ÜNİVERSİTE

AİBÜ Tıp Fak. 326 34 21 65 128 4 17 113 1 69 452 278.918

AİBÜ Diş Hek.Fak. 1 2 12 12 1 4 25 57 62.802

Toplam 326 35 23 77 140 4 0 0 0 0 0 0 0 18 117 1 94 509 278.918 62802

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Özel Çağsu Hast. 54 22 5 1 3 4 36 18 8 130 227 173.838

Özel Çamkent Hast. 24 8 2 2 1 8 8 22 51 18.492

Özel Fatma Hatun Hast. 51 15 2 1 19 19 4 36 96 24.561

Öz Diyaliz Merkezi 1 1 5 9 16

Nefro Diyaliz Merkezi 1 1 1 6 10 19

Diş Hekimi

Muayenehanesi 35 35

Toplam 129 0 0 0 0 46 11 35 2 0 5 3 4 69 50 12 207 444 216.891 0

Genel Toplam

1.414 35 23 77 140 196 126 73 15 11 10 11 16 616 625 248 707 2.929 2.485.595 221.27715

İlde Bağışıklama Çalışmaları ve Oranları

– 3.546 Doz “0” yaş grubuna DaBT-İPA-Hib 5 li karma aşı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 97,8

– 3.585 Doz “0” yaş grubuna göre BCG aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 98,9

– 3.530 Doz “0” yaş grubuna Hepatit B1. aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 97,4

– 3.554 Doz KKK aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama oranı% 98,1

İlimizde En Fazla Görünen Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

Kuduz Riskli Temas : 743, Brusellosis : 47,

Serum Hepatit (Hepatit B) : 24, Bulaşıcı Sarılık (Hepatit A) : 5,

Hepatit C : 2, Tularemi : 14,

Akut Kanlı İshal : 13, Tüberküloz : 49,

Sifiliz : 4, Entomoebahistolytica : 184,

Giardia İntestinalis : 1.094, Kabakulak : 1

Araç Durum

Ambulans : 48, Gezici Sağlık Aracı: 1, Portör Aracı: 1

1.5.3. ENERJİ

İlimizde 07/06/1995 yılında tüzel kişilik kazanarak faaliyetine başlayan, Sakarya Elektrik Dağıtım

A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

19.09.2008 tarihli ve 2008/58 sayılı kararına istinaden, Şirketin İşletme hakkı, hisse satış yöntemi

ile Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş olup ilgili sözleşme

11.02.2009 tarihinde imzalanmış olup Şirketin unvanında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket faaliyetlerine ana sözleşmede de belirtildiği üzere 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa

uygun olarak sürdürmektedir.

Bolu İl Müdürlüğüne bağlı; Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve

Yeniçağa İşletme Başmühendisliği ile Taşkesti’de İşletme Şefliği olarak teşkilatlanan SEDAŞ

Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli illeri sınırları içersin de elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende

satışı ve perakende satış hizmetlerini kararlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve

sosyal gereklere uygun biçimde yürütmeye devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle İlimiz

genelinde toplam elektrik abone sayısı 145.606’dır. Elektrik Enerjisi Tüketimi 895.893.064 kWh

olarak gerçekleşmiştir.16

2012 yılı sonu itibariyle;

Abone Cinsi Abone

Sayısı

Tüketim

Miktarı

(kWh)

Abone Cinsi Abone

Sayısı

Tüketim

Miktarı

(kWh)

Sanayi 232 329.349.928 Tarım Sulama 726 1.292.569

Ticarethane 14.879 52.903.956 İçme ve Kullanma

Suyu 214 1.295.885

Mesken 119.407 152.587.350 Hayır Kurumu 2.350 38.172.184

Resmi Daire 254 26.803.121 İl Özel İdare Genel

Aydınlatma 1.016 14.338.170

Belediye 45 11.557.973 Genel Aydınlatma 534 9.692.749

İştirak 1.234 234.829.383 İbadethane

Aydınlatma 1.148 785.946

KİT 24 661.229

Şantiye ve

Geçici

Aboneler

3.543 21.622.623 Toplam 145.606 895.893.064

1.5.4. HABERLEŞME

Bolu PTT Başmüdürlüğüne bağlı olarak İlimizde 8 PTT Merkez Müdürlüğü (Bolu, Dörtdivan,

Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa) ve 11 PTT Şubesi (Bolu Merkeze bağlı –

Adliye, Gölyüzü, Sanayi, Kalıcı Konutlar, Üniversite, Köroğlu ve Kıbrıscık) Gerede merkeze bağlı

– Çarşı, Mengen Merkeze bağlı- Gökçesu ve Pazarköy ile Mudurnu Merkeze bağlı Taşkesti) ve 1

Acente (Otoyol Acentesi) bulunmaktadır.

Tüm Merkez ve Şubelerimiz ile Otoyol Acentesi otomasyon hizmetine açık olup, işlemler on-line

olarak yapılmaktadır. Tüm Merkezler Kargo ve kurye hizmetlerine açıktır. Köy posta dağıtımları

haftada bir seferli motorize olarak yapılmaktadır.

PTT Merkez Müdürlüklerinden; Bolu, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben

PTT Merkezlerinin PTT Bank tadilatları tamamlanmış, Yeniçağa PTT Merkezi PTT Bank

tadilatına ise başlanmamıştır.

Bolu Merkezine 2 adet olmak üzere, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben

Merkezlerine PTT Matik cihazları kurulumu tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

Türk Telekom tarafından Bolu İlinde özellikle 2003-2011 yıllarını kapsayan dönemde haberleşme

hamlesi yapılmıştır.

2009 Yılı Yatırım Programı dahilinde Türk Telekom altyapısı tesis edilerek İlimizde Emniyet

Müdürlüğüne ait MOBESE altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Son sekiz yıllık dönemde il

hudutları için de bulunan eski analog santrallerinin tümü ‘kırsal alan dönüşüm projesi kapsamında

yeni sayısal santrallerle değiştirilmiştir. “Kırsal Santral Dönüşüm Projesi” kapsamında ilimiz

sınırları dahilinde kır/kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Merkez ve İlçeler arasına döşenen fiber

optik kablo sistemleri ve enerji ile transmisyon teçhizatlarının yenilenmesi sayesinde

telekomünikasyon alt yapısı “bilgi otobanı” haline dönüştürülmüş, Ülkemizin büyük şehirlerinde

verilmekte olan hizmetlerin tümü ilimizin köylerinde de verilebilir hale gelmiştir. Bolu Merkez ilçe

ve nahiyelerinde 11 internet evi açılmış, DSL yatırımı olarak yaklaşık 52.000 hat geniş bant altyapı

yatırımı yapılmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar ADSL abone sayısı 600 civarında iken 2012

yıl sonu itibariyle bu sayı yaklaşık 32.000’e ulaşmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar MEB

ADSL bağlı okul sayısı 142 iken, 2012 yılı sonu itibariyle bu sayı 156’ya ulaşmıştır.17

1.5.5. İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ

Merkez ve İlçelerimizin tamamında içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. Bolu

Merkez içme suyu Gölköy barajından alınarak İçme Suyu Arıtma Tesisinden karşılanmaktadır.

Tesisin çalışma kapasitesi 650 m3

/sn’dir. Tesis kapsamında; 7.500 ve 2.500 m3

’lük su deposu üst

kademe için, 10.000 m3

’lük su deposu ise orta ve alt kademe için hizmet vermektedir. Bunun

haricinde gerekli görüldüğü durumlarda Çaygökpınar su kaynağı ve 10 adet derin kuyu

bulunmaktadır. Bolu İli Merkezinde 645 km. içme suyu şebekesi hattı mevcut olup, içme suyu

abone sayısı 51.680 adettir.

Şehrimize has Kökez suyu kaynağı 87 adet çeşmede sebil olarak akmaktadır. 50.000 metre

uzunluğunda Kökez hattı ve 800 m3 Kökez deposu mevcuttur.

Bolu İli Kanalizasyon ve Sanayi giderlerinin arıtılması için Atık Su Arıtma Tesisi mevcuttur. Şehir

Merkezinde % 95 oranında kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Beş ana hat ile şehir kanalizasyonu

kuzeyden güneye taşıyıcı hatlar ile taşınmakta ve Büyüksu deresinin sağ ve sol kenarında

tamamlanan kolektör hatları ile tamamı Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır. Büyüksu

Deresinin kenarına çekilen kolektör hattının bir kolu Abant deresini takip ederek Abant gölüne

kadar, diğer kolu ise Mudurnu deresini takip ederek Çepni sapağına kadar uzanmış olup, bu

bölgelerdeki kanalizasyonlarda Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmaktadır. Aynı şekilde şehir merkezi

ve çevresindeki fabrikaların atıkların arıtma tesisine kadar ulaşması için sanayi hatları mevcuttur.

Merkeze 5 km uzaklıktaki Karacasu Beldesinin ve merkez köylerinin kanalizasyon giderleri de Atık

Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.

Gerede ve Yeniçağa ilçelerinden başka hiçbir ilçede, kanalizasyon arıtma sistemi bulunmamaktadır.

Atık sular ilçe merkezlerine en yakın akarsuya deşarj edilmektedir. Tekniğine uygun kanalizasyon

şebekesi olmayan yerlerde fosseptik kullanılmaktadır. Ayrıca yeni gelişim bölgeleri için İller

Bankası nezdinde proje çalışmaları ve İş Temin Planları kapsamında belediyelerce atık su arıtma

tesislerini kurmaları ve deşarj izni almaları yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Çöp Depolama Alanında; AB normlarında yapılan tesislerle, Bolu Ovasında sorun olan çöplük

düzenli depolama sistemine kavuşmuştur. Çöplerin toplanacağı lotlardan 3 adet lotluk alana sahip

150 dönümlük arazide kurulan tesiste ilk olarak Bolu’nun sekiz yıllık çöpünü depolayacak 1 lot,

idari binalar ve kantar yapılmıştır. Çöplerden sızan sular, zemine serilen jeo membranlar vasıtasıyla

drenaj borularıyla havuzlarda toplanmaktadır.

Ayrıca, Bolu Belediyesi Takı Atık Depolama Alanında enerji üretim tesisinin kuruluş aşaması 2011

tarihinde tamamlanıp faaliyete geçmiştir. Kurulu tesisle çevre kirliliği oluşturarak küresel ısınmaya

sebep veren çöp gazı (LPG) ve bunların oluşturduğu kötü kokular bertaraf edilmekte olup, hem

çevre kirliliğinin önüne geçilmiş, hem de söz konusu gazlar ekonomiye kazandırılmıştır. Ayrıca

zaman zaman duyulan çöp deponi alanlarının patlaması riski de bertaraf edilmiştir. Söz konusu

tesiste yaklaşık ayda 40 MW elektrik üretilmektedir.

1.6. EĞİTİM – GENÇLİK VE SPOR

1.6.1. EĞİTİM

İlimizde okur-yazar oranı % 93,41’dir. Bolu’da okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde % 35,83 (3-5

Yaş Grubu), % 49,68 (4-5 yaş grubu), % 72,81 (5 Yaş Grubu), ilköğretimde % 98.46, ortaöğretimde

% 90,32 (Genel Ortaöğretim % 35,49 + Mesleki Ve Teknik Öğretim % 54,84)’dir. (Milli Eğitim Bakanlığı

verilerine göre)

Derslik başına düşen öğrenci sayısı; okul öncesinde 21, ilköğretimde 22, ortaöğretimde 25 (Genel

Ortaöğretim 24, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 27)’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı;

okul öncesi eğitimde 17, ilköğretimde 15 ve ortaöğretimde 13’tür. (Milli Eğitim Bakanlığı verilerine gör)

İlde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı verilerine göre örgün eğitimde; okul öncesinde 3.513 (3.340

Resmi ve 173 Özel), ilkokulda 14.837 ( 14.583 Resmi ve 254 özel ), ortaokulda 14.737 ( 14.511 18

Resmi ve 226 özel ), Ortaöğretimde 15.040 (5.961 Resmi Genel Ortaöğretim, 9.079 Resmi Mesleki

ve Teknik Ortaöğretim) olmak üzere toplam 48.127 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, yaygın

eğitim kapsamında 2012 yılı dönem içerisinde Mesleki Eğitim Merkezinde 1.016, Pratik Kız Sanat

Okulunda 300 kişi eğitim görmüş, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara 18.818 kişi devam

etmiştir.

Ayrıca, Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından 123 farklı alanda

düzenlenen kurslarda, toplan 2.333 kişiye eğitim verilmiştir.

İlimiz örgün eğitim kurumlarında 192 resmi (12 Anaokulu, 74 ilkokul, 64 ortaokul, 13 Genel

Ortaöğretim, 27 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve 2 Özel Eğitim Okulu), 6 özel okul (2 Anaokulu,

2 İlkokul ve 2 Ortaokul) bulunmaktadır. İlimizde ayrıca 12 yaygın eğitim kurumu mevcuttur..

Resmi okullarda; okul öncesi kurumlarda 202 öğretmen (Anasınıflarında 147 öğretmen ve

Anaokullarında 55 öğretmen), ilkokul kurumlarında 809 öğretmen, ortaokul kurumlarında 922

öğretmen, ortaöğretim kurumlarında 1.018 öğretmen (Genel Ortaöğretim Kurumlarında 376

öğretmen, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 634 Öğretmen ve Özel Eğitim Okullarında

8 öğretmen) olmak üzere toplam 2.951 öğretmen görev yapmaktadır. (Toplam öğretmen sayısına yöneticiler dahil

edilmemiştir.)

Yaygın eğitim kurumlarında ise 148 öğretmen görev yapmaktadır.

İlimizde ilköğretim ve ortaöğretim çağında toplam 963 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığından burs

almaktadır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin tespiti, test aramaları ve

yaygın kaynaştırma eğitimi ile diğer rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. 19

EĞİTİM KURUMLARI Okul

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

Öğretmen

Sayısı

DERSLİK SAYISI

Bulunan Derslik

ÖRGÜN EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ

Resmi Anaokulu 12 1.117 55 65

Özel Anaokulu 2 169 4 12

Resmi Anasınıfı – 2.206 147 104

Özel Anasınıfı – 4 1 1

Uygulamalı Anasınıfı 17 – 2

TOPLAM 14 3.513 207 184

İLKOKUL

Resmi İlkokul 73 14.494 799 1.163

Yatılı Bölge Ortaokulu

(1-4 Sınıf) – 325 – –

Özel Eğitim Okulu

(I. Kademe) 1 18 10 11

Özel İlkokul 2 254 26 29

TOPLAM 76 14.837 835 1.203

ORTAOKUL

Resmi Ortaokul 61 14.125 864 47

Yatılı Bölge Okulu

(5-8 Sınıfı) 2 367 46 39

Özel Eğitim Okulu

(II. Kademe) 1 19 12 –

Özel Ortaokul 2 226 35 –

TOPLAM 66 14.737 957 86

ORTAÖĞRETİM

Fen Liseleri 1 317 25 16

Anadolu Liseleri 7 3.832 252 154

Anadolu Öğretmen

Liseleri 3 830 48 36

Genel Liseler 2 956 51 32

Özel Eğitim Okulu 2 26 8 9

Mesleki ve Teknik

Liseler 19 8.128 545 291

Çok Programlı Liseler 8 951 89 92

TOPLAM 42 15.040 1.018 630

ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 198 48.127 3.017 2.103

YAYGIN

EĞİTİM

Mesleki Eğitim Merkezi 3 640 12 20

Halk Eğitim Merkezi 9 18.818 31 35

Pratik Kız Sanat Okulu 1 300 12 2

TOPLAM 13 19.758 55 57

GENEL TOPLAM 211 67.885 3.072 2.160

Not: Öğretmen sayılarına yönetici sayıları dahil değildir.20

2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİM BİLGİLERİ

İlçe

Okulöncesi

Anaokulu Anasınıfı

Okul Öğretmen Öğrenci Derslik Okul Öğretmen Öğrenci Derslik

Merkez 8 47 1.041 50 34 105 1.622 64

Dörtdivan – – – – 2 3 43 1

Gerede 2 4 101 10 6 18 211 15

Göynük – – – – 4 6 89 7

Kıbrıscık – – – – 1 1 20 1

Mengen 1 1 25 3 4 4 82 5

Mudurnu 1 3 44 6 7 5 109 10

Seben 1 1 31 4 – 3 – –

Yeniçağa 1 3 44 4 2 3 51 4

TOPLAM 14 59 1.286 77 60 148 2.227 107

İlçe

İlkokul Ortaokul Lise

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Merkez 40 737 9.494 543 31 13 9.391 601 20 381 10.688 735

Dörtdivan 3 19 297 25 2 9 360 22 2 23 305 17

Gerede 9 151 1.905 94 6 1.821 84 9 93 2.146 139

Göynük 7 82 838 49 7 758 63 2 29 259 26

Kıbrıscık 154 1 15 151 21 1 12 65 14

Mengen 5 66 615 35 5 8 582 43 3 48 811 39

Mudurnu 8 87 957 47 9 30 1.027 79 2 20 321 19

Seben 1 11 196 16 2 4 211 16 1 6 71 7

Yeniçağa 3 50 381 26 3 7 436 28 2 18 374 22

TOPLAM 76 1.203 14.837 835 66 86 14.737 957 42 630 15.040 1.080

Not: Yukarıdaki tablolara özel okullar, İmam Hatip Ortaokulları ve Özel Eğitim Okulları dahil edilmiştir.21

Taşımalı Eğitim

Aşağıdaki tabloda ilimizde uygulanan taşımalı eğitimle ilgili bazı verileri görebiliriz.

2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRETİM DURUMU

İlçe Adı

Öğrencisi

Taşınan

Yerleşim

Merkezi

Taşıma

Merkez

i

Öğrenci Sayısı

1-4.

sınıf

5-8.

sınıf

9-12.

sınıf

Engelli

Öğrenci

Öğrenci

Sayısı

Toplam

MERKEZ 871 41 1.203 1.385 1.263 193 4.044

DÖRTDİVAN 83 4 149 246 40 435

GEREDE 215 13 343 345 221 13 922

GÖYNÜK 109 6 562 510 – 1.072

KIBRISCIK 23 1 103 – – 103

MENGEN 55 6 133 169 128 430

MUDURNU 127 8 638 614 314 1.566

SEBEN 50 3 83 108 23 214

YENİÇAĞA 44 4 81 110 43 234

TOPLAM 1.577 86 3.295 3.487 2.032 206 9.020

Özel Okullar

İlçesi Okul Adı Yönetici

Sayısı

Öğretmen

Sayısı Kontenjan Öğrenci Sayıları

Erkek Kız Toplam

Merkez Özel Gürtan

İlkokulu 2 11 88 (18

anaokulu) 31 28 59

Merkez Özel Melih İlkokulu 2 15 288 110 85 195

Merkez Özel Gürtan

Ortaokulu 2 12 88 26 14 40

Merkez Özel Melih

Ortaokulu 2 25 216 106 80 186

Merkez Özel Altın Lale

Anaokulu 1 4 149 45 52 97

Merkez Özel Lale Bahçesi

Anaokulu 1 4 100 50 26 76

TOPLAM 10 71 929 368 285 653

Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (İlk ve Ortaöğretim)

Devlet

Yurdu

Dernek

Yurdu

Vakıf

Yurdu

Şahıs

Yurdu

Şirket

Yurdu Toplam

Yurt Sayısı 23 18 3 44

Kapasite 2.997 1.169 199 4.365

Öğrenci

Sayısı

E 2.034 650 97 2.781

3.900

K 825 246 48 1.11922

Yükseköğretim

İlimizde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 11 adet Fakülte (Güzel Sanatlar, FenEdebiyat,

İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İzzet Baysal Tıp, Mühendislik-Mimarlık, Diş

Hekimliği, Teknoloji, İlahiyat, İletişim, Ziraat ve Doğa Bilimleri), 6 adet Yüksekokul (Beden

Eğitimi ve Spor, Bolu Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yabancı Diller, Bolu

Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik, Gerede Uygulamalı Bilimler), 5 adet Meslek Yüksekokulu

(Bolu, Mudurnu Süreyya Astarcı, Mengen, Gerede, Yeniçağa Yaşar Çelik) ve 4 adet Enstitü (

Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ve 10 adet Araştırma ve

Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

2012-2013 eğitim yılında 1.441’i Yüksek Lisans/Doktora olmak üzere toplam 22.862 öğrenci

eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde 1.034 akademik personel görev yapmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sayısı (2012–2013)

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans/Doktora Genel Toplam

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

4.213 2.426 6.639 5.867 8.915 14.782 739 702 1.441 10.819 12.043 22.862

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Öğretim Elemanları Kadro Durumunu

Profesör Doçent Yardımcı

Doçent

Öğretim

Görevlisi Okutman Araştırma

Görevlisi Uzman Çevirmen TOPLAM

86 93 350 130 58 285 31 1 1.034

Bolu’da uzaktan yükseköğrenim görmekte olan öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Anadolu Üniversitesi A.Ö.F.Öğrenci Sayısı (2012-2013)

Aktif PasifAktif

Fakülte Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Genel

Toplam

Açık Öğretim

Fakültesi 1.287 1.398 2.685 811 788 1.599 4.284

İktisat

Fakültesi 654 391 1.045 480 381 861 1.906

İşletme

Fakültesi 1.070 538 1.608 663 473 1.136 2.744

Genel

Toplam 3.011 2.327 5.338 1.954 1.642 3.596 8.934

İlimizde Açık Öğretim Fakültesi Bolu Bürosu bünyesinde 5.338 aktif, 3.596 Pasif (kayıtlarını

yeniletmeyen) olmak üzere toplam 8.934 öğrenci eğitim görmektedir.23

Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (Yükseköğretim)

Devlet

Yurdu

(Yurt-Kur)

AİBÜ

Yurdu

Dernek

Yurdu

Vakıf

Yurdu

Şahıs

Yurdu

Şirket

Yurdu Toplam

Yurt Sayısı 5 2 3 – 9 14 33

Kapasite 3.768 1.097 408 – 948 1.857 8.078

Öğrenci

Sayısı

E 1.720 168 305 – 223 178 2.594

7.371

K 2.048 929 – – 533 1.267 4.777

1.6.2. GENÇLİK ve SPOR

Bolu’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı’nın önderliğinde yürütülen spor faaliyetleri çeşitli

spor dallarında başarılı sporcular yetişmesini sağlamıştır. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin

sağlıklı gelişimlerini sağlamak ve başarılı birer sporcu olmalarını temin edebilmek için ilimizde

spor faaliyetlerine büyük önem verilmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde, çeşitli sportif faaliyetler ve etkinliklerin

yürütüldüğü 2 adet spor kompleksi, 1 adet spor kampusu bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde bulunan tesisler:

a- Atatürk Spor Kompleksi :

Kompleks, Bolu Merkez İlçesi İhsaniye Mahallesinde 36.944 m2

alan üzerine kurulmuştur.

Bünyesinde; Atatürk Stadyumu, 17 Temmuz Spor Salonu, hizmet binası ve misafirhane; voleybol,

basketbol sahaları ile Gençlik Merkezi yapılarak spor kompleksi haline getirilmiştir.

Atatürk Stadyumu : 1958 yılında hizmete girmiştir. 8.613 seyirci kapasitelidir. Oyun zemini çim

ve drenajlı olup sulama sistemi mevcuttur. 6 kulvarlık atletizm pisti mevcuttur. Doğu kapalı

tribünün altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün atölyeleri bulunmaktadır. 2009 yılı

içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi yapılmıştır. 2012

yılı içerisinde söz konusu aydınlatma sisteminde revizyon yapılarak stadyumda gece maçlarının da

oynanması sağlanmıştır.

Havalı Silahlar Atış Poligonu : 2005’de hizmete girmiştir. Atatürk Stadyumu doğu cephesi kapalı

tribün altında bulunmaktadır. Bünyesinde 3 kulvarlık atış alanı bulunan poligonun hedef mesafesi

10 metredir.

17 Temmuz Spor Salonu : 1964’te hizmete girmiştir. 1.050 seyirci kapasitesinde ve oyun alanı

parke kaplıdır. 4 soyunma odası, masa tenisi ve okçuluk branşlarına ait çalışma odaları ve kantini

mevcuttur. Ayrıca yardımcı salonda; karate, taekwondo, boks ve aerobik branşlarında da faaliyetler

devam etmektedir. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucunda doğalgaz dönüşüm ve soyunma

odalarının bakım ve onarım çalışmalarına başlanılmış ve tamamlanmıştır.

Bolu Gençlik Merkezi : 12 Kasım 1999 depreminin ardından Milli Olimpiyat Komitesi tarafından

yaptırılmıştır. Satranç, bilgisayar, el becerileri, müzik, fotoğrafçılık, tiyatro, halk oyunları, resim,

model uçak gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kafeterya ve çok amaçlı salonu mevcuttur. Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkanları dahilinde Çok Amaçlı Spor Salonu üzerine çatı

yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucu ısı yalıtım ve doğalgaz dönüşüm çalışmalarına

başlanılmıştır.

b- Karaçayır Spor Kompleksi : Kullanım alanı 132.000 m2

’dir. Bünyesinde İzzet Baysal kamp

eğitim merkezi, kapalı yüzme havuzu, Murat Canbaş jimnastik ve güreş salonu, gençlik evi, 24

Boluspor sosyal tesisleri, 5 adet tenis kortu, 2 çim, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve

voleybol sahaları mevcuttur. 2011 yılı içerisinde sentetik yüzeyli atletizm pisti inşaatına

başlanılmış, 2012 yılı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2011 yılında jimnastik

eğitim merkezi inşaatına başlanılmıştır.

İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi : 1984 yılında hizmete girmiştir. 54 yatak kapasitelidir. Şu

anda jimnastik spor okulunun bulunduğu tesisten spor kulüplerimizin ve federasyonlarımızın Milli

Takım Kampları kurs ve seminerleri yapılmaktadır. Tesiste yemekhane, çamaşırhane, dershane ve

dinlenme salonu mevcuttur.

Kapalı Yüzme Havuzu : 1990 yılında hizmete girmiş olup, 1998 yılında belirlenen teknik

yetersizlikler ve buna bağlı maliyet yükseklikleri nedeniyle faaliyetine ara verilmiştir. Ancak,

halkımızın ihtiyacına cevap verebilmek için Yüzme Havuzunun işletmesi 14.11.2003 tarihinde

yapılan ihale sonucunda kiraya verilmiş olup, 2004 yılı Temmuz ayında tekrar hizmete

sunulmuştur. 08.05.2012 tarih ve 3942 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile sözleşme feshedilerek

havuz yeniden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kullanımına geçmiş olup, faaliyetler

devam etmektedir.

Murat Canbaş Jimnastik ve Güreş Salonu : 1990 yılında hizmete girmiştir. Spor salonundan

jimnastik çalışmaları ve aynı bünyede bulunan çok yönlü spor salonunda; badminton, basketbol,

aerobik, judo, bocce ve güreş branşlarında çalışmalar yapılabilmektedir. Tesis bünyesinde duşlu

soyunma odaları, sauna, kafeterya ve antrenör odaları mevcuttur.

Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti : 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bünyesinde 8 kulvarlı koşu pisti

(bitiş çizgisinde 10 kulvarlı), uzun ve üç adım atlama, sırıkla yüksek atlama, disk-çekiç atma, gülle

atma, saha ortasındaki doğal çim alanı ve piste hitap eden 450 kişilik portatif tribün ile sporcu

soyunma binası bulunmaktadır. Soyunma binası içerisinde; erkek ve bayan soyunma odaları, baybayan

antrenör odaları, duş ve tuvaletler, sağlık odası, yönetici odası, kafeterya mevcuttur.

Karaçayır Gençlik Merkezi : 26.07.2000 tarihinde hizmete açılmıştır. Tesis prefabrik konteynır

olarak inşa edilmiştir. 250 m2

taban alanına sahip olan tesiste eğitim, etkinlik, rehabilitasyon

salonları mevcuttur. Ayrıca müzik, yabancı dil, step, tiyatro gibi faaliyetler de sürdürülmektedir.

Futbol Sahaları : 2 adet çim futbol sahası mevcuttur. Çim sahaların 500’er kişilik seyirci tribünleri

vardır. Sahaların alt yapısı drenajlı ve sulama sistemi mevcuttur. 300 kişilik seyirci tribünü bulunan

ve gece aydınlatması olan 1 adet sentetik çim futbol sahası 2007 yılı başında hizmete girmiştir. 2

çim sahanın altyapısı drenajlıdır. Sulama sistemi mevcuttur. Futbol sahalarına hitap eden 4 adet

sporcu soyunma odası ve hakem soyunma odası mevcuttur.

Tenis Kortları; 2002 yılı içersinde, halkımızın ve sporcularımızın hizmetine sunmak için asfalt

zemin üzerine etrafı kapalı, 100 kişilik portatif tribünlü ve prefabrik soyunma odaları olan 3 adet

tenis kortu yaptırılmıştır. 2009 yılı içerisinde mevcut alana daha iyi hizmet vermek için 2 adet tenis

kortu daha yapılarak Abant Tenis İhtisas Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. Geri kalan 3 adet tenis

kortu ise yapılan ihale ile Abant Tenis İhtisas Kulübüne 5 yıllığına kiraya verilmiştir.

Boluspor Kulübü Sosyal Tesisleri :

Karaçayır Mahallesinde, Bolu Belediyesi tarafından Boluspor sosyal tesisleri yapılması amacıyla

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıllığına tahsis edilen 1.745,19 m2

arsa üzerine, 3 katlı

olarak inşa edilmiştir. Boluspor kulübü tarafından kullanılmaktadır.

c- Gölköy Trap-Skeet Atış Poligonu :

10.000 m2

kullanım alanı olan arazi üzerine kurulmuştur. 2 katlı lokal binası bünyesinde, 15 yatak

kapasiteli duş ve tuvaleti içinde olan 8 oda, mutfak ve dinlenme salonu mevcuttur. Tesiste Atıcılık

ve Avcılık Federasyonunun faaliyetleri sürdürülmektedir.25

ç- Aladağ Gençlik- İzcilik ve Spor Kampusu :

Tesis Aladağ Orman Serisi içinde, Bolu’ya 27 km. mesafede bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü

143.025 m2’dir. Bünyesinde; ana hizmet binası, antrenman spor salonu, dağ evleri (bungalov), gölet,

2 doğal çimli futbol sahası, yürüyüş parkuru, balık üretim havuzu, çocuk oyun parkı, 1 tenis kortu, 1

basketbol, 2 voleybol sahaları mevcuttur. Alan üzerine izci evi ve restorant yapılması yönünde

çalışmalara devam ettirilmektedir.

Ana Hizmet Binası: 1974 yılında hizmete girmiştir. 2 suit olmak üzere 18 oda ve 40 yatak

kapasitelidir. Tesis kaloriferli olup, mutfak, restoran, dinlenme salonu ve sauna mevcuttur. Tesis,

izcilik faaliyetlerinin yanı sıra resmi konferans, seminer, sporcu kampları ile diğer federasyonların

faaliyetlerinde ve milli takımlar kamplarında kullanılmaktadır.

Antrenman Spor Salonu: 1987 yılında hizmete girmiştir. 44×26 ebadında olan salonun zemini

tartan sentetik kaplamadır. Sıvı yakıt kaloriferlidir. 12 istasyon kondisyon aletleri ve sporcu

soyunma odası mevcuttur. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale ile ısınma tesisatı dökme gaz sistemine

çevrilerek radyan ısıtıcılar yerleştirilmiş ve bakım onarımı yapılmıştır.

Dağ Evleri (Bungalov): 41 adettir. İçerisinde 2 adet yatak, duş, tuvalet mevcuttur. Tamamen ahşap

olarak imal edilmiştir. 2011 yılında çatı kaplamaları yenilenmiştir. Duş, tuvalet tesisatlarının

yenilenmesine, tüm ahşap kısımların yenilenmesine, ortak kullanım mutfak ve yemekhane inşa

edilmesine ve yeni evler yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konteynırlar: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğa Kamplarına” ev

sahipliği yapmak amacıyla yapımı tamamlanan, her biri 8 yatak kapasiteli içlerinde WC ve duşları

bulunan 56 adet konteynır 500 kişiye aynı anda konaklama imkanıyla Aladağ Spor İzcilik Tesisi

yanında 2011 Temmuz ayı itibariyle hizmete girmiştir. 56 adet konteynırda toplam 112 oda

mevcuttur. Her odada 2 ranza bulunup, 448 yatak vardır.

Gölet: 1989 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi

işbirliği ile tamamlanmıştır. Kürek sporunun yapılabilmesi için kürek parkuru olarak ve halkımızın

dinlence, avlanma gibi sosyal ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca sulama alanında da Aladağ

Yöresine yarar sağlamaktadır.

Tüm ilçelerimizde futbol sahaları mevcuttur. Ayrıca ilçelerimizde yer alan spor salonların da çeşitli

spor dallarında faaliyet gösterilmektedir.

İl genelinde 32 spor, 7 müessese, 2 ihtisas, 7 okul, 1 gençlik kulübü, 3 gençlik ve spor kulübü

olmak üzere toplam 52 faal kulüp bulunmaktadır. Kulüpler bünyesinde bulunan toplam lisanslı

sporcu sayısı 14.107’dir.

İlimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerinde, 18

branşta 1.574 sporcu sportif çalışmalara katılmıştır.26

BRANŞLARA GÖRE SPORCU DAĞILIMI

Spor Dalı Toplam Spor Dalı Toplam

Basketbol 118 Masa Tenisi 45

Atletizm 22 Okçuluk 19

Eskrim 12 Taekwondo 131

His 298 Badminton 17

Hentbol 23 Voleybol 81

Tenis 132 Boks 3

Yüzme 518 Bocce, Bowling ve

Dart 13

Jimnastik 58 Güreş 42

Judo 44 Kick-Boks 2

Genel Toplam 1.574

Özellikle jimnastik alanında ilimizden yetişmiş sporcular Türkiye ve dünya çapında başarılar elde

etmişlerdir. Başlangıcı 1930’lara dayanan bu spor branşı en parlak dönemini 1980 sonrasında

yaşamıştır. Başta merhum Murat Canbaş olmak üzere, Suat Çelen, Aykut Cesur, Cahide Yıldırım

gibi birçok milli sporcu ilimizden yetişmiştir.

1.7. KÜLTÜR VE TURİZM

1.7.1. KÜLTÜR

Doğal güzellikleri ile bilinen Bolu, aynı zamanda bir tarih ve kültür şehridir. İlde geleneksel Türk

Evi vb. 390 adet Sivil Mimari Örneği Yapı; cami, türbe, han, hamam vb., 144 adet Dini-Kültürel

Yapı; hükümet konağı, okul vb., 5 adet İdari Yapı; kale, sur duvarı vb., 7 adet Askeri Yapı ile anıt

ağaç niteliğinde 14 adet Doğal Anıt olmak üzere toplam 560 adet tescil edilerek koruma altına

alınmış taşınmaz kültür ve tabiat varlığı mevcuttur.

İlimiz genelinde tescil edilerek koruma altına alınmış olan 73 adet arkeolojik sit, 3 adet kentsel sit

alanı ve 7 adet doğal sit olmak üzere toplam 83 adet sit alanı bulunmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Kültür Merkezinde bulunan müzede 3.286 adet arkeolojik

eser, 1.677 adet etnografik eser ve 12.095 adette sikke olmak üzere toplam 17.058 adet eser

bulunmaktadır.

Müze İhtisas Kitaplığında ise 1.356 adet kitap mevcuttur.

İlçelerimiz dahil Halk Kütüphanelerinde toplam 126.784 adet kitap bulunmakta olup, 2012 yılı sonu

itibariyle 115.187 okuyucu ve 7.102 üye mevcudu vardır.

İlimiz dahilinde 2 Sinema, 1’i Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1’i Bolu Belediyesi, 1’i İl Kültür ve

Turizm Müdürlüğüne ait olmak üzere 3 Kültür Merkezi vardır.

Bu merkezlerde halkımıza yönelik olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, resim, bağlama,

gitar dersleri verilmekte, çeşitli sanat dallarında sergiler açılmaktadır. Başta A.İ.B.Ü. öğrenci

toplulukları olmak üzere, çeşitli kuruluşlar tarafından tiyatro, konser, şiir dinletileri, söyleşi gibi

etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Abant, Yedigöller, Gölcük gibi önemli turizm potansiyeli olan alanlarda planlama, çevre düzeni, alt

yapı gibi çalışmaların yanı sıra İldeki termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar

devam etmektedir. Bu kapsamda; Mudurnu Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmıştır. Mudurnu 27

ve Göynük ilçelerimiz başta olmak üzere İl genelinde bulunan 390 adet Sivil Mimari Örneği

Yapıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 120 adedinin bakım onarımları yapılmış olup,

ihtiyaç duyulan diğer tarihi tescilli konutların onarım ve restorasyonlarının da tamamlanması

gerekmektedir.

12 Kasım 1999 tarihindeki depremde orta hasar gören Kültür Merkezi Binasının onarım ve

güçlendirmesi yapılarak, 2005 yılı sonu itibariyle hizmete açılmıştır. İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2006 yılı başından itibaren

binada hizmet vermeye başlamıştır. Bina içerisinde bulunan müze teşhir salonlarında da teşhirtanzim

çalışmaları tamamlanarak 18 Mayıs 2006 tarihinde müzeler haftasında ziyarete açılmıştır.

Kültür Merkezinde bulunan 380 kişi kapasiteli tiyatro salonu 2006 yılında faaliyete geçmiştir.

Kültür Merkezi bahçesindeki eser sergileme ve çevre düzenleme çalışmaları ile Bolu Belediye

Başkanlığınca yürütülen çevre düzeni çalışmaları tamamlanmıştır. 1999 depreminden beri kapalı

olan Güzel Sanatlar Galeri ve Sergi Salonu da 2009 yılı sonunda tamamlanarak 2010 yılı başında

hizmete açılmıştır.

Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnoğrafya salonu olmak

üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Arkeoloji Salonu : Müzenin giriş katında yer alan Arkeoloji salonunda Neolitik, Eski Tunç, Frig,

Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak

eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında bulunan ve M.Ö. II. bine tarihlenen

Seben-Korucuk Köyü buluntuları; M.Ö.I.bine ait Değirmenözü Köyü eserleri; Helenistik döneme

ait Göynük-Susuzkınık Köyü buluntuları; Seben-Çeltikdere Köyünde ele geçirilen sağlık tanrısı

Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros Heykelcikleri ile Bolu İli-Merkez İlçede açığa

çıkarılan Roma Dönemine ait Herakles Heykeli, Kadın Başı, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve

Gladyatör Mezar Steli Bolu arkeolojisi bakımından büyük öneme sahip eserlerdir.

Claudiopolis (Bolu) antik kenti nekropolünde (mezar alanı) Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma

kazısında açığa çıkarılan Roma Dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri

ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.

Sikke Bölümü : Arkeoloji salonunda altın-gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke

koleksiyonu mevcuttur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve

krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler sergilenmektedir. İslami sikkeler

bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı vb. İslami kültürlere ait sikke örnekleri

yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri sikke bölümünün en

dikkat çekici eserlerindendir.

Etnoğrafya Salonu : Müzenin ikinci katında yer alan Etnoğrafya salonunda 19. yüzyıl ile 20.

yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan etnoğrafik eserler; konu

birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu

 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Mesajları Görüntüle
0
Mesaj Göndermek İstermisin ?x